top of page

Khóa Tu

Một cơ hội để trở về với chính mình thông qua năng lượng của tăng đoàn và các bạn đồng tu.

Tu Viện Trúc Lâm & Tu Viện Tây Thiên 

tổ chức 5 khóa tu chính mỗi năm:

Tu Viện Trúc Lâm tổ chức Khóa tu hàng tháng (Ngày chánh niệm) bằng tiếng Anh. Khoá tu bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy nhất định mỗi tháng.

 

Khoá tu bao gồm thiền ngồi, thiền hành, ăn uống chánh niệm, thư giãn, thuyết pháp và thảo luận.

 

Bạn cần đăng ký để tham dự khó tu này.

Cách Ghi Danh Khóa Tu

Để có được những trải nghiệm tốt cho chính mình và toàn thể đại chúng trong những khóa tu, kính mời tất cả những người tham dự xem xét kỹ lưỡng những thông tin của khóa tu.

Xin bấm vào số để bắt đầu

Xin lưu ý rằng những người đăng ký sẽ không được phép tham dự khóa tu nếu không điền vào bước thứ 2.

Những Tài Liệu Quan Trọng

bottom of page