top of page
Thich Phap Hoa2.jpg

Thích Pháp Hòa

Thầy Trụ Trì

​Thượng Tọa Thích Pháp Hòa là một vị trụ trì được nhiều người tôn kính trong Phật giáo hải ngoại, nổi tiếng với những bài giảng và pháp thoại về nhiều khía cạnh của cuộc sống. Những bài dạy của Thầy được nhiều Phật tử ngưỡng mộ vì sự giản dị, dễ hiểu và sâu sắc. Tên Thầy Pháp Hòa gắn liền với những bài pháp thoại có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày.

Thầy sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam, và là con trai lớn trong một gia đình có hai người con trai. Thầy đến định cư ở Canada khi mới 12 tuổi. Thầy xuất gia vào lúc 15 tuổi, và thọ giới Tỳ-kheo tại Làng Mai ở Pháp lúc 20 tuổi dưới sự truyền thọ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thầy trở thành trụ trì của Tu Viện Trúc Lâm vào năm 2006 và Tu Viện Tây Thiên vào năm 2007.

Từ khi còn nhỏ, Thầy đã thể hiện sự hiếu học về Phật giáo và những lời dạy của Phật. Thầy kể lại câu chuyện thời thơ bé khi Thầy đến một ngôi chùa tên là Ngọc Thuận ở Cần Thơ. Thầy ấn tượng bởi cách các Phật tử tôn trọng lẫn nhau và rất thích những pháp danh của họ. Vi vậy mà Thầy đã hỏi vị Trụ Trì cho thầy một Pháp danh thật đẹp. Sau đó Thầy được chính thức  quy y Tam Bảo với pháp danh là Huệ Tài.


Những bài dạy của Thầy bao gồm nhiều chủ đề, từ tình yêu, gia đình, lòng từ bi cho đến nhiều đề tài khác. Thầy mong muốn làm cho Phật Pháp trở nên dễ hiểu và được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Những lời dạy của thầy gây được tiếng vang với cộng đồng Phật giáo địa phương cũng như quốc tế, khi thầy kết hợp những lời dạy sâu sắc với những giai thoại có liên quan đến đề tài. Thầy nhấn mạnh vào sự an trú trong hiện tại, giao tiếp có chánh niệm và sự đơn giản. Đây là những nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo.

bottom of page