top of page

Cúng Dường

Bằng cách cúng dường, bạn đang giúp tạo nên những điều kiện cho Tăng đoàn phát triển trong việc truyền bá con đường của Tứ Vô Lượng Tâm bao gồm:

  • Từ vô lượng

  • Bi vô lượng

  • Hỷ vô lượng

  • Xả vô lượng

Đóng góp của bạn giúp ủng hộ tăng đoàn trong việc tu tập, đồng thời tạo ra những lớp tu học  trực tuyến cho những Phật tử không có điều kiện về chùa hay ở xa chùa.

Những cách bạn có thể cúng dường.

ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
C$

Nếu bạn muốn cúng dường định kỳ, bạn phải điền vào mẫu thỏa thuận trừ tiền được ủy quyền trước (PAD) và tải lên đây cùng với cheque vô hiệu của bạn.

Bạn cũng có thể email mẫu thỏa thuận trừ tiền được ủy quyền trước và cheque vô hiệu đến donations@truclam.ca

Upload File
Upload File

Đã nhân cúng dường hào phóng của bạn, cám ơn!

Interac e-Transfer Chỉ có ở Canada. donations@truclam.ca

etransfer_thumbnail_en.png

Bạn có thể cúng dường bằng cách sử dụng mẫu bên phải trang này, hoặc đến trực tiếp tại một trong các cơ sở của chùa. Bạn cũng có thể cúng dường trên:

Paypal.com

CanadaHelps.org

CharitableImpact.com

Chùa đã hợp tác với SkipTheDepot để những đóng góp của bạn có ý nghĩa hơn bằng cách giúp đỡ môi trường mà chúng ta đang sống.

Sau khi đăng ký, bạn có thể dùng ứng dụng của họ để chọn ngày cho họ đến nhà bạn lấy đi các chai và lon. Số tiền hoàn trả sẽ tự động đươc chuyển đến tài khoản của Tu Viện.

SkipTheDepot.png
bottom of page