top of page
Thich Thien Tam_edited.jpg

Thích Thiện Tâm

Thầy Viện Chủ

Hoà Thượng Thích Thiện Tâm sinh năm 1949 tại Vĩnh Long, Việt Nam. Xuất gia và thọ giới Sadi năm 1962 tại Trà Vinh, thọ giới Tỳ kheo năm 1971 tại Sóc Trăng, thọ giới Tỳ kheo Bồ Tát năm 1973 tại Nha Trang. Thầy từng theo học chương trình Phật học tại Phật Học Đường Phước Hòa và Lưỡng Xuyên (1968-1972).

Tốt nghiệp khóa giảng sư Phật học năm 1973, Giáo Sư Trung Học Bồ đề môn Giáo Lý (1974-1975). Tổng Thư Ký Ban Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tỉnh Vĩnh Bình (1975-1979), và khởi xướng chương trình Phật Học Phổ Thông ở các chùa cho các em từ Tiểu Học trong Tỉnh Vĩnh Bình.

Thầy rời Việt Nam và định cư tại Canada năm 1988, từ trại tỵ nạn Thái Lan.

Thầy khai sáng Viện Phật Học Edmonton năm 1989 và lần lượt thành lập các cơ sở trực thuộc như Tu Viện Trúc Lâm (Edmonton, AB), Tu Viện Tây Thiên (Westlock, AB), Chùa Đông Độ (Windsor, ON), Chùa Tây Trúc (Kelowna, BC).

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Canada (1992-2000). Thành viên Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTN (2000-2013).

Thành lập Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Edmonton Canada năm 2008, và khởi xướng thành lập Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario từ năm 2012.

Thầy khai sáng Viện Phật Học Dallas Hoa Kỳ năm 2011, và khởi xướng thành lập Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc Dallas từ năm 2013.

bottom of page