top of page

Liên Lạc

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang nhà của chùa.

Vui lòng sử dụng mẫu đơn này nếu bạn muốn liên lạc với chư Tăng Ni và Thiện nguyện viên tại Viện Phật Học Edmonton.

(Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên - Bamboo Forest Monastery & Westlock Meditation Centre)

Tin nhắn của bạn

Số Điện thoại

+1-780-471-1093

Email

Bạn cũng có thể tìm thấy ở đây:

  • Facebook_VN
  • Facebook_EN
  • Facebook_SP
  • Instagram
  • Discord

Tin nhắn của bạn đã được gửi!

bottom of page