top of page

NỘI QUY KHÓA TU

Để giúp cho đại chúng có nhiều lợi lạc, trong khóa tu xin nhớ luôn phòng hộ thân tâm, giữ gìn chánh niệm, tập quán chiếu những thói quen, chỉnh đốn những tật xấu dựa trên căn bản Giới-Định-Tuệ. Trong thời gian tham dự khóa tu xin đại chúng hoan hỉ áp dụng các điều sau đây :


  1. Trong đạo tràng tụ học nên nói năng hoà hoản, cởi mở, vui vẻ không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh thần lục hòa.

  2. Hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe Pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ.

  3. Không nên đem chuyện thị phi, thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để động niệm những người bên cạnh.

  4. Giữ gìn oai nghi và chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.

  5. Khi nghe chuông báo hiệu, vân tập đúng nơi chỉ định, không nên chậm trễ

  6. Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự dành thời giờ tu tập.

  7. Tận tâm làm tròn công việc được giao phó.

  8. Giữ gìn phòng xá ngăn nắp, sạch sẽ.

  9. Những vật quí không nên mang theo trong khoá tu để tránh sự thất lạc.

  10. Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi ngoại duyên chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng, nên liên lạc với vị chúng trưởng hoặc chư Tăng Ni điều hành.


(chương trình có thể tuỳ duyên thay đổi. Sẽ có thông báo)

 

CHÚC NGUYỆN ĐẠI CHÚNG TINH TẤN TU HỌC – AN LẠC – THẢNH THƠI

51 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Thuyết Giảng Trao Đổi

Viện có mở các buổi thuyết giảng hay trao đổi về nhiều đề tài liên quan đến văn hóa, giáo dục và xã hội. Về văn hóa: Viện có các buổi trao đổi kiến thức văn hóa giữa người bản xứ và cộng đồng Phật giá

Comments


bottom of page