top of page

Bộ sưu tập video:

2020


Hạnh Phúc Đơn Giản (29.11.2020)       Tu Để Mở Trí Khai Tâm(vấn đáp)  4.10.2020  Ai Là Người Niệm Phật(vấn đáp)Chùa Vạn Hạnh, Victoria - 23-9-2020    Lấy "Khổ" Làm Thuốc Thần (chùa Pháp Hoa, Vancouver, 22-9-2020)     Bảy Phật Dược Sư  (Giới thiệu kinh 7 Đức Dược Sư) Tv.Tây Thiên 10-8-2020  Giá Trị Cuộc Sống (Tv. Tây Thiên 8-8-2020)   Kính Tin không Luận Tuổi  (vấn đáp) 26-7-2020   Người Lãnh Đạo  (Tv. Trúc Lâm 25-7-2020)  Hóa Thành & Bảo Sở(vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 19-7-2020    


 


Bị Xuyên Tạc  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 12-7-2020     Tu Là sự Chuyển Nghiệp  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 5-7-2020   Sanh Tử Lẽ Đường Nhiên  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 21-6-2020     Một Hạnh và Muôn Hạnh(vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 14-6-2020  Lưới Nghiệp Ngăn Che  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 7-6-2020  Lãnh Nghiệp - Hồi Hướng  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 31-5-2020  Năm Tướng Suy Hao(vấn đáp)Tv.Trúc Lâm, 10.5.2020  Thiền Tịnh Dung Thông (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 3-5-2020  Hành Hương Thập Tự (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 26-4-2020   Nghệ Thuật Cần Đúng Mức  (vấn đáp)Tv. Trúc Lâm 19-4-2020        Khổ Mà Không Khổ(vấn đáp)  Tv. Trúc Lâm 12-4-2020   Lời Cuối Của Thế Tôn(Tv. Trúc Lâm 8-3-2020)   Tội Nghiệp - Phước Nghiệp(Hall Thái Bình Wichita, KS 5-3-2020)  Thái Tử Xuất Gia (Tv. Trúc Lâm 1-3-2020)   Đức Phước  (chùa Đức Phước, Santa Ana, CA 23-2-2020)   Tình Thương Rộng Lớn (Tv. Đại Bi, Garden Grove, CA 23-2-2020)   Tâm Lắng Là Nguồn Sống(chùa Phổ Linh, Garden Grove, CA 23-2-2020)    Giáo Điều & Hạnh Phúc (vấn đáp) Chùa Viên Thành   Khi Nào Pháp Mạt (vấn đáp) Chùa Bát Nhã, Santa Ana, 23-2-2020    Công Dụng Của Đạo(Moon Light Restaurant, Westminster, CA 22-2-2020)   Bồ Tát Sợ Nhân-Chúng Sanh Sợ Quả(vấn đáp) Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA 22-2-2020      Điều Con Người Mong Muốn 1(chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA 22-2-2020)


Điều Con Người Mong Muốn 2    Liễu Tri Cực Lạc (vấn đáp)  Chùa Văn Thù, Riverside, CA 21.2.2020   Pháp Hành Của Bồ Tát(chùa Văn Thù, Riverside, CA 21-2-2020)   Đón Tết Chân Thường(Parkinson Centre Kelowna, 16-2-2020)   Được Vậy Là Tốt (chùa Hải Đức, Regina 2-2-2020)   Chuột Vàng Hóa Rắn (Chùa Hải Đức Regina, 1-2-2020)   Chuột Ăn Sữa   (Tv. Trúc Lâm, Edmonton, 26. 1. 2020)    


   


Năm Mới Cơ Hội Mới (Tv. Trúc Lâm 25-1-2020)   Xử Dụng Tâm(Tv. Trúc Lâm, Edmonton 12-1-2020)    


bottom of page