top of page

Bộ sưu tập video:

2019 (2)


Giới Thiệu Kinh Đại Bát Niết Bàn (TV. Tây Thiên, Westlock, 28-12-2019)   Tưới Tẩm Hạt Giống "Thiện"(vấn đáp)Tịnh Thất Hiền Như 22-12-2019)  Phật Nào Bậc Nhất (Tư Gia PT Diệu Nguyên, California, 21.12.2019)  Đạo Tràng Hưng Thịnh (Chùa Quang Thiện Ontario, CA 21.12.2019)  Năng Lực Của Bồ Tát(Chùa Quan Âm, San Diego, 18-12-2019)   Ba Hạng Người Thờ Phật(tư gia Thanh Nhiên, San Diego, 18-12-2019)   Phương Pháp Niệm Phật (chùa Phổ Đức, Calgary,AB,12.12.2019)    Độ Tử Độ Sanh (Chùa Hải Vân, Hayward, CA, 9.12.2019)   Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành(vấn đáp) James Lick High School, SJ CA 1-12-2019    


 


Người Tín Đồ (Jame Lick High School, San Jose, CA, 1.12.2019)  Hiểu Việc-Ứng Việc(Đạo Tràng Gia Khánh, SJ 30-11-2019)    Tâm Linh Trong Đời Sống(vấn đáp) Chùa Thiện Tâm, Peoria, 28-11-2019   Bốn Thứ "Tâm'' (Chùa Thiện Tâm, Peoria, IL, 28.11.2019)    Di Chuyển Thần Thức (vấn đáp) Windsor, ON 24-11-2019    Cần Nương Tựa Pháp (Windsor, ON 24-11-2019)      Ba Điều Hoan Hỉ(Trung Tam PG Vạn Hạnh, New Orleans, 18-11-2019   Giữ Sự Quân Bình (Tv.TrucLam, 10. 11. 2019)  Ngũ Thời Giáo (Tv. Truc Lam, 9.11.2019)  Các Căn Viên Thông  (chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản 3.11.2019)    Lý Nhập - Hạnh Nhập (Chùa Phước Viên, Hemiji, Nhật Bản. 3.11.2019)   Lễ Halloween(vấn đáp) Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, 2,11,2019Đổi Cái Tạm Thành Cái Bền (Chùa Đại Nam, Hemiji, Nhật Bản, 2.11.2019) Phóng Sanh Hay Sát Sanh (Chùa Việt Nam,kanagawa, Nhật, 27.10.2019)    Ứng Dụng Pháp Môn Tu (chùa Việt Nam, Kanagawa, Nhật, 27.10.2019)   Cần Tu Như Cần Thở (Chùa Nam Hòa, Saitama, Nhật Bản, 26.10.2019)  Bồ Đề Vốn Không Cây(vấn đáp)Chùa Dược Sư, Incheon, Korea 20.10.2019  Đâu Cũng Là Phật Pháp  (Chùa Dược Sư, Incheon, Hàn Quốc, 20.10.2019)  Viên Ngộ (Chùa Viên Ngộ, Cheonan, Hàn Quốc, Ngày 19.10.2019)   Mười TínTâm 1 (50 Giai Vị Bồ Tát) Tv. Tây Thiên, Westlock  11/10/2019        


Mười Tín Tâm 2 (Tv.Trúc Lâm.Ngày12.10.2019)       Cho Nhiều Phước Ít(Vấn Đáp) TV Huyền Quang Dallas, TX Ngày 6.10.2019   Niết Bàn Hữu Dư - Vô Dư(vấn đáp) Tu Viện Huyền Quang Dallas, TX Ngày 6.10.2019     


Nhận Diện Vô Minh  ̣(Chùa Huyền Quang,Dallas, TX Ngày 5.10.2019)            


Nghe Pháp và Hành Trì (Tv.Trúc Lâm, 29. 9. 2019)   Vãng Sanh Phật Sát (chùa A Di Đà Virginia 22-9-2019)    Người Khó Tiếp Nhận(vấn đáp) Tư gia Tâm Đại Dũng, Virigina 22-9-2019    Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai(Secondary School Virginia 22-9-2019)   Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui (vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 22-9-2019   Đời Rất Cần "Tu Sĩ"(2 buổi Phỏng Vấn) Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   "Thầy" Rất Bình Thường(vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 21-9-2019)     Hộ Trì (chùa Hoa Nghiêm Virginia, 21-9-2019)   Thời Gian Không Thể Nắm Bắt  (vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 19-9-2019  Tài Khoản Công Đức(vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 18-9-2019    Biết Tự Tại (Tv. Giác Ngộ, Cape May, NJ 18-9-2019)Sáu Điều Chướng (Chùa Từ Hạnh, Mauii, Hawaii 15-9-2019)    "Ế" (vấn đáp)Catholic Church, Mauii, Hawaii 15-9-2019  Chánh Mạng (vấn đáp) Chùa Từ Hạnh, Maui, Hawaii, 14-9-2019    Tẩu Hoả Nhập Ma(Catholic Church, Mauii, Hawaii, 14-9-2019)           Tâm Chứa Pháp Lành (Catholic Church, Maui, Hawaii 14-9-2019)   Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái(Lễ Vu Lan Kelowna, 9-9-2019)   4 Điều Không Thể (Tv. Tây Thiên 3-9-2019)      Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ(chùa Giác Lâm St.Clouds,MN 1-9-2019)    Ước Nguyện Người Con Hiếu(Sám Vu Lan)  chùa Hải Đức Regina 25-8-2019  Đối Tượng Cứu Khổ(chùa Hải Đức Regina 25-8-2019)  Trí Bi Song Vận (vấn đáp) Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019    Hảo Tâm Xuất Gia (Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)  Tu Tập  (Tv. Tây Thiên Westlock, AB 1-8-2019  Biết Cách Lo Cho Người Thương(vấn đáp) tư gia PT Phước Trí, Alamada,CA 15-7-2019   Tình Thương Dành Cho Nhau(Âu Cơ Centre Sanfrancisco, CA 14-7-2019)   Khi Rồng Khi Hổ (tư gia PT Nguyên Tú SJ, CA 13-7-2019) Sự Thành Tựu Của Các Duyên(vấn đáp)  Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   Phát Triển Căn Lành (Chùa Bảo Phước San Jose,13.7.2019)  Quán Các Duyên (tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)   Tu Thiền (tư gia PT Hưởng Hà SJ, CA 11-7-2019)     Hướng Con Theo Đạo(vấn đáp)  tư gia Pt Diệu Trí San Jose, 9.7.2019   Thiện Nguyện và Từ Thiện  (Tv.Trúc Lâm, 7.7.2019)   Tánh Không(vấn đáp)  chùa Tích Lan Mississauga, ON 1-7-2019   Tập Suy Nghĩ Đơn Giản  (Chùa Tích Lan Mississauga ON. 1.7.2019)        

bottom of page