top of page

Bộ sưu tập video:

2011, 2012

Hoa Tình Thương 1 (Kinh Bi Hoa) Tv.Trúc Lâm, 16.12.2012

Hoa Tình Thương 2 (Kinh Bi Hoa) Tv.Trúc Lâm, 22.12.2012

Hoa Tình Thương 3 (Kinh Bi Hoa) Tv.Trúc Lâm, 29.12.2012

Khai Quang Điểm Nhãn (Orlando FL, 10.12.2012)

Tám Pháp Biện Tài 1 (Tịnh Độ Phổ Hiền, 8.12.2012)

Tám Pháp Biện Tài 2 (Tịnh Độ Phổ Hiền, 8.12.2012)

Tám Pháp Biện Tài 3 (Tịnh Độ Phổ Hiền, 8.12.2012)

Tam Bảo Tự Tâm (Tịnh Độ Phổ Hiền, 8.12.2012)

Ta-Bà-Ha Diệu Nghĩa (chùa Tịnh Độ Phổ Đà, 7.12.2012)

  Khó Dễ Trong Đời  (chùa Hải Đức, 2.12.2012)

Sức Mạnh Kiên Cố 1  (chùa Hải Đức, 1.12.2012)

   Sức Mạnh Kiên Cố 2  (chùa Hải Đức, 1.12.2012)

Rỗng Tâm - Thiền  (Trúc Lâm, 25.11.2012)

Tâm Hạnh của Bồ Tát 1 (kinh Đại Bảo Tích) 17-24.11.2012 

Tâm Hạnh của Bồ Tát 2 (kinh Đại Bảo Tích) 17-24.11.2012 

Tâm Hạnh của Bồ Tát 3 (kinh Đại Bảo Tích) 17-24.11.2012

Người Khéo Nói  (Houston,TX, 8.9.2011)

Tôi Muốn Hạnh Phúc  (Houston, 12.10.2012)

Người Dễ Thương 1  (vietface, 11.10.2012)

Người Dễ Thương 2    Hạnh Báo Ân  (7.10.2012)

  Hạnh Lành Đại Thế Chí  (chùa Hải Đức, 26.8.2012)

Hiếu và Chử Đồng Tử  (26.8.2012)

Cánh Cửa Thong Dong  (chùa Hải Đức,  25.8.2012)

Hồi Hướng 1  (2-7.8.2012)

Hồi Hướng 2  (2-7.8.2012)

Hồi Hướng 3  (2-7.8.2012)

Hồi Hướng 4  (2-7.8.2012)

Hồi Hướng 5  (2-7.8.2012)

Dưỡng Thai Theo Phật Pháp (vấn đáp) Tv.Trúc Lâm, 22.7.2012    

Điều Kiện Để Tiến Tu  (chùa Giác Lâm Lansdowne PA, 14 .7.2012)

Đức Phật với Thiên Nhiên (Tv.Trúc Lâm, 8.7.2012)

   10 Điều Lành và Vấn Đáp  (2.7.2012)

Niềm Vui Cho Mình (Tv.Trúc Lâm, 24.6.2012)

Tịnh Hóa Thân Tâm 1  (Tv.Huyền Quang, 15.6.2012)

   Tịnh Hóa Thân Tâm 2  (Tv.Huyền Quang, 16.6.2012)

Tịnh Nhân Tịnh Quả (Tv.Từ Vân, 20.5.2012)

Người Bạn Lành  (18.5.2012)

Chuyễn Hóa Thù Thắng  (Tv.Trúc Lâm,13.5.2012)

Từng Bước Nở Hoa Sen (29.4.2012)

Nhân Lành Quả Đẹp 1  (chùa Hải Đức, 28.4.2012)

Nhân Lành Quả Đẹp 2  (chùa Hải Đức, 29.4.2012)

Nuôi Dưỡng Căn Lành  (Tv.Trúc Lâm, 25.4.2012)

Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung  (Tv.Trúc Lâm, 8.4.2012)

    Tứ Chướng  (chùa Phổ Minh, 18.3.2012)

Tu Mau Kẻo Trể  (TV.TrucLam, 4.3.2012)

Vốn Ít Lời Nhiều  (chùa Hải Đức, 29.1.2012)

 Rồng Bay Phượng Múa  (29.1.2012)

Nét Đẹp Lòng Từ  (chùa Hải Đức, 28.1.2012)

Khôn Dại  (Tv.Trúc Lâm, 15.1.2012)

  Mười Phương Sen Nở 1-19 (chú giải Kinh A Di Đà)

 Lãng Tử Hồi Đầu  (Tv.Trúc Lâm, 8.1.2012)

Vạn Sự Kiết Tường  (chua Hai Duc,1.1.2012)

Tứ Như Ý Túc  (9.12.2011)

Kiêu Mạn  (8.12.2011)

Hãy Cố Vươn Lên  (chùa Hải Đức, 20.11.2011)

Chiến Tranh và Hòa Bình  (Tv.Trúc Lâm, 13.11.2011)

Hãy Cảm Ơn  (chùa Linh Sơn, 11.112011)

Tương Trợ  (San Jose, 24.9.2011)

  Người Lướt Sóng  (chùa Cảnh Thái, 23.9.2011)

Không Có Thể ! 1  (Tv.Trúc Lâm, 17.9.2011)

    Không Có Thể ! 2  (Tv.Trúc Lâm, 1.10.2011)

  Không Có Thể ! 3  (Tv.Trúc Lâm, 1.10.2011)

Người Khéo Nói (Houston,TX, 8.9.2011)

  Kim Sắc Di Đà  (3.9.2011)

Chân Thiện Mỹ  (St.Clouds, MN, 27.8.2011)

Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật  (chùa Hải Đức, 21.8.2011)

   Ý Nghĩa Dâng Y (chùa Hải Đức, 21.8.2011)

 Người Cư Sĩ Viên Mãn 5  (TV.Tây Thiên, 9.8.2011)

Người Cư Sĩ Viên Mãn 4  (TV.Tây Thiên, 8.8.2011)

Người Cư Sĩ Viên Mãn 3  (TV.Tây Thiên, 6.8.2011)

Người Cư Sĩ Viên Mãn 2  (TV.Tây Thiên, 5.8.2011)

Người Cư Sĩ Viên Mãn 1  (TV.Tây Thiên, 3.8.2011)

Mấy Lời Nhắn Nhủ 1  (Tv.Tây Thiên, 1.8.2011)

Mấy Lời Nhắn Nhủ 2  (Tv.Tây Thiên, 2.8.2011)

  Tam chướng (Tv.Trúc Lâm, 30.7.2011)

  Tham Thiền (Vancouver, 3.7.2011)

Biết Chuyển Nghiệp (Vancouver, 2.7.2011)

    Giảng Sư Và Thính Chúng (Vancouver, 1.7.2011)

   Hành Trang Cho Đời  (chùa Vạn Hạnh, 19.6.2011)

  Vương Mà Không Nặng 1  (18.6.2011)

    Vương Mà Không Nặng 2  (18.6.2011)

  Vi Diệu Hương Khiết   (chùa Hải Đức, 15.5.2011)

  Người Sống Chân Chánh 1  (chùa Hải Đức, 14.5.2011)

  Người Sống Chân Chánh 2  (chùa Hải Đức,15.5.2011)

  Ngũ Minh  (Fremont, 30.4.2011)

   Tinh Tấn Độ Giãi Đãi  (Tv.Chân Không, 19.4.2011)

   Kế Thừa Y Bát  (17.4.2011)

Phiền Não Từ Đâu Sanh 1 ? (Honolulu, 10.4.2011)

Phiền Não Từ Đâu Sanh 2 ?  Biển Pháp Mênh Mông  (Hawaii, 8.4.2011)

  Rửa Tội  (Tv.Trúc Lâm, 27.2.2011)

   Chú Mèo Nhà Phật  (Tv.Trúc Lâm, 13.2.2011)

Lục Thông  (Tv.Trúc Lâm, 16.1.2011)

        Mười Hiệu Tôn Quý  (9.1.2011)

          Mười Hai Duyên Khởi 1  (8.1.2011)

Mười Hai Duyên Khởi 2  (9.1.2011)

bottom of page