top of page

Bộ sưu tập video:

2017 (1)


Tạp Tu (vấn đáp)  Ecublens, Thụy Sĩ 28-6-2017  Công Đức Lễ Phật  (chùa Linh Phong, Ecublens, Thụy Sĩ, 28-6-2017)  Rửa Sạch-Dưỡng Lâu (chùa Linh Phong, Ecublens, Thụy Sĩ, 27-6-2017)   Tự Do hay Giải Thoát(vấn đáp) chùa Tâm Giác, Munich 25-6-2017   Phước Sương(vấn đáp) Munich 25-6-2017  Cảm Thông (Munich, Đức Quốc 25-6-2017)   Phước Sanh, Nghiệp Đổ (vấn đáp)chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc 24-6-2017  Chân Ngôn Trong Cuộc Sống  (chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc, 24-6-2017)   Thành Tựu Sự Giáo Hóa (chùa Phổ Hiền Strasborge, Pháp Quốc, 23-6-20)   Rộng Kết Duyên Lành (NPD Pháp Duyên, Đức Quốc 22 - 06-2017)  Không Nên Có Tà Kiến  (vấn đáp) DT An Vui, Aalen, Đức Quốc 21-6-2017Chánh Niệm  (Đạo Tràng An Vui, Aalen, Đức Quốc 21-6-2017)  Chăm Sóc Đất Tâm 1  (Heilbronn, 20-6-2017)  


Chăm Sóc Đất Tâm 2  Hình Thức và Nội Dung 1 (vấn đáp)(NPĐ Viên Âm, Nuernberg, Đức Quốc 19-6-2017)  


Hình Thức và Nội Dung 2 (vấn đáp)(NPĐ Viên Âm, Nuernberg, Đức Quốc 19-6-2017)  Số và Nghiệp  (vấn đáp)Bad Homburg, Đức Quốc 18-6-2017    Người Cư Sĩ Hộ Pháp (Bad Homburg, Đức Quốc, 18-6-2017)    "Tu' là một Nghệ Thuật (chùa Phổ Tịnh, Boblez, CA. 17-6-2017)  Lặng Mà Thường Sáng (vấn đáp) chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quớc 17-6-2017    Người Trụ Trì (chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quớc 17-6-2017)   Bốn Loại Tịnh Độ(vấn đáp) Cologne, Đức Quốc 16-6-2017   Tam Bảo Bất Biến(vấn đáp) chùa Bảo Đức, Oberhausen, Đức Quốc 15-6-2017  Tu Nhân Tích Đức (chùa Bảo Đức, Oberhausen, Đức Quốc 15-6-2017)   Bồ Tát Và Hiếu Lễ  (Vấn Đáp)June 14, 2017     Phát Triển Tâm Từ (Kamen, Đức Quốc 14-6-2017)   Không Tu Mà Tu(vấn đáp) Munster, Đức Quốc 13-6-2017  Tập Buông Cho Nhẹ (Munster, Đức Quốc 13-6-2017)   Định Thiền (vấn đáp) Tư gia ĐH. Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc 12-6-2017)  Cầu Vòng Muôn Sắc (Tư gia ĐH. Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc 12-6-2017)  Tu Mau Vãng Sanh (vấn đáp)chùa Vạn Hạnh, Almere, Hòa Lan, 11-6-2017  Vạn Hạnh là Pháp Tu (chùa Vạn Hạnh, Almere, Hòa Lan, 11-6-2017)   Tu Trong Nhẹ Nhàng(vấn đáp) chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc 10-6-2017   Người Mang Gánh (chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc 10-6-2017)   Hoa Tạng Huyền Môn (vấn đáp)Chùa Quán Thế Âm, Odense, Đan Mạch 8-6-2017)  Có Lắng Mới Nghe (chùa Quán Thế Âm, Odense, Đan Mạch 8-6-2017)  12 Bộ Kinh (vấn đáp) chùa Đại Bi Tâm 2, Gnosjoe, Thụy Điển 6-6-2017)  Người Mạnh Nhất (chùa Đại Bi Tâm 2 , Gnosjoe, Thụy Điển 6-6-2017)  Tâm Lực & Sức Lực(vấn đáp) London, Anh Quốc 4.6.2017)  Khủng Bố  (HPGVN, London, Anh Quốc 4.6.2017)   Tội Của Ai ? (vấn đáp) Tư gia Huệ Trí, London, Anh Quốc, 3.6.2017Theo Chỗ Kết Mây Lành (chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc 3.6.2017)   Phật Pháp Thắng Mọi Pháp 1 (Crowne Plaza, OKC, OK 27/5/2017)      

Phật Pháp Thắng Mọi Pháp 2 (Crowne Plaza, OKC, OK 27/5/2017)           


Nuôi Dưỡng Chú 'Bé Phật' (Tv.Từ Vân, May 21, 2017)         Chỗ Nương Tựa 1 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 18-20/5/2017)           


Chỗ Nương Tựa 2 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 20/5/2017)   


Chỗ Nương Tựa 3 ( vấn đáp )         Pháp Giáo Hóa Của Phật  (chùa Hải Đức, May 14, 2017)  Ai Cũng Có Niết-Bàn(vấn đáp)Tv. Tây Thiên, Apr.17, 2017         Nhận Thức Về Vô Thường (Tv.Truc Lam, Apr.16, 2017)     


           


Năm Đóa Hoa Lành 2 (Tv.Huyền Quang, Apr.8, 2017)    


Năm Đóa Hoa Lành 1  (Tv.Huyền Quang, Apr.8, 2017)    Năm Tướng Của Vạn Pháp (Tv.Huyền Quang, April 6, 2017)     Đi Với Phật - Với Ma (Vấn Đáp) chùa Bát Nhã, Mar. 26, 2017 


            


Trí Tuệ Biện Tài (chùa Bát Nhã, Mar. 26, 2017)            Năng Lực Của Người Tu  (chùa Bát Nhã, Mar. 25, 2017)  Ăn Cơm, Cầu Nguyện (Tv.Trúc Lâm, Mar.19, 2017) Lời Dặn Cuối (Tv.Trúc Lâm, Mar.12, 2017)  Đừng Tự Đẩy Lui Mình  (Hiền Như tịnh thất, Mar.5, 2017)       Giảm Duyên - Kết Duyên ( Vấn Đáp )  chùa Văn Thù, Mar.5, 2017                Quán Và Chuyển Tham Sân  (chùa Văn Thù, Mar.5, 2017)   Phật Có Trong Xe Không? (chùa Huệ Quang, Mar.4, 2017)           Thiền Trong Đời Sống 4 (TĐ. Mây Từ, Mar.4, 2017)                


Thiền Trong Đời Sống 3  (TĐ. Mây Từ, Mar.4, 2017)  


Thiền Trong Đời Sống 2 (TĐ. Mây Từ, Mar.3, 2017)           


Thiền Trong Đời Sống 1  (TĐ. Mây Từ, Mar.3, 2017)               Im Lặng  (chùa Quan Âm, Mar.3, 2017) Người Cư Sĩ Trong Sáng (Mar.2, 2017) 


 


Năm Mới Nguyện Đổi Mới (tư gia PT.Tuệ Quân, Feb..26, 2017) A Mi hay A Di (vấn đáp) Tv.Trúc Lâm , Feb.26, 2017 Sân Trước Cành Mai (chùa Phổ Minh, Feb. 19, 2017)    Thánh Hiệu Dược Sư 1 (chùa Phổ Minh 18.2.2017) 

Thánh Hiệu Dược Sư 2  (chùa Phổ Minh 18.2.2017) 


Hạnh Quả Sa Môn (chùa Hải Đức, Feb. 5, 2017)               


 


Con Gà Trong Kinh Sử (chùa Hải Đức, Feb. 5, 2017)        Hạnh Con Gà(Tv.Trúc Lâm, Jan.29, 2017)    


 


Nổ Lực & Kiên Trì  (chùa Hải Đức, Jan.15, 2017)             Hạnh Sa Môn 1 (chùa Hải Đức,Jan. 14, 2017)  


Hạnh Sa Môn 2 (chùa Hải Đức,Jan. 15, 2017)         

bottom of page