top of page

Video Collection: 

Kinh Pháp Cú


Quả Của Người Ác  -  Kinh Pháp Cú câu 137-138-139-140(7.5.2023)       


Vì Mình Hại Người!  - Kinh Pháp Cú câu 131&132(2.4.2.23)   


 


Tình Thương-Không Tổn Hại  - Kinh Pháp Cú câu 129 & 130 (12.2.2023)   Tái Sinh Tùy Nghiệp  - Kinh Pháp Cú câu 126-127-128(8.1.2029)  Không Thể Hại Người Hiền- Kinh Pháp Cú câu 125(25.12.2022)  Tránh Đường Ác  -  Kinh Pháp Cú câu 123 & 124  (4.12.2022)    Điều Thiện "nhỏ" Vẫn Làm  -  Kinh Pháp Cú câu 122(6.11.2022)  Nghiệp Quả khi Chín Muồi  -  Kinh Pháp Cú câu 119,120(16.10.2022)      Bỏ Ác Hành Thiện  - Kinh Pháp Cú câu 116,117,118 (9.10.2022)        Thấy Pháp Tối Thượng  - Kinh Pháp Cú câu 114-115 (18.9.2022)    Thiện - Ác  (Kinh Pháp Cú Phẩm Ác 9)  1.10.2022     Một Ngày Sống Tinh Cần- Kinh Pháp Cú câu 112-113(11.9.2022)     Phước Khiêm Cung - Kinh Pháp Cú câu 109-110-111 (28.8.2022)   Tự Tu Quí Hơn Cúng Tế  - Kinh Pháp Cú câu 107-108   (24.7.2022)   Cúng Dường Bậc Tự Tu  - Kinh Pháp Cú câu 105-106 (17.7.2022)   Cần Tự Thắng Mình  - Kinh Pháp Cú câu 103-104  (10.7.2022)   Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng  -  Kinh Pháp Cú câu 100, 101, 102(12.6.2022)   Người Dứt Hệ Lụy  -  Kinh Pháp Cú câu 97-99 (5.6.2022)   Vững Tâm Như Đất - Đá  -  Kinh Pháp Cú câu 94, 95, 96  (14.5.2022)  Bốn Loại Lậu Hoặc  -  Kinh Pháp Cú câu 93  (24.4.2022)    Tự Tại Trong Hành Xử   -  Kinh Pháp Cú câu 92  (3.4.2022)    Nhạn Không Lưu Dấu  -  Kinh Pháp Cú câu 90,  91  (27.03.2022)     Tâm Không Cấu Uế  -  Kinh Pháp Cú câu 88, 89   (13.03.2022)    Theo Trí Theo Pháp Lành  -  Kinh Pháp Cú câu 87 (6.3.2022)      Qua Bờ Kia   -  Kinh Pháp Cú câu 84, 85, 86  (27.2.2022)    Tịnh Lạc Của Người Trí Kinh Pháp Cú câu 82, 83(13.2.2022)     Tâm Không Dao Động  -  Kinh Pháp Cú câu 81 (30.1.2022)       Người Nào Việc Nấy  -  Kinh Pháp Cú câu 80  (23.1.2022)     Hoan Hỉ Nghe Giáo Pháp  -  Kinh Pháp Cú câu 79 (16.1.2022)    Thân Cận Bậc Thượng Nhân  -  Kinh Pháp Cú câu 77, 78  (26.12.2021)Người Chỉ Lỗi là Thầy!  -  Kinh Pháp Cú câu 76  (12.12.2021)    Đường Thế Gian-Niết Bàn  -  Kinh Pháp Cú câu 74, 75   (5.12.2021)   Danh Không Tương Xứng  -  Kinh Pháp Cú câu 72, 73  (28.11.2021) Lửa Nghiệp Ngấm Ngầm  -  Kinh Pháp Cú câu 71 (14.11.2021)   Cứ Vậy Hoài Sao? -  Kinh Pháp Cú câu 70  (7.11.2021)Vui Với Thiện - Khổ Với Ác  - Kinh Pháp Cú câu 68, 69(31.10.2021)      Họa Do Lòng Tham  - Kinh Pháp Cú câu 67 (17.10.2021)  Chủ Chốt Của Nghiệp  - Kinh Pháp Cú câu 66 (12.9.2021)     Lưỡi Mếm Vị Canh  - Kinh Pháp Cú câu 65  (5.9.2021)    Người Thật Trí  - Kinh Pháp Cú câu 63, 64  (25.7.2021)   Không Gì Thật Của Mình  -  Kinh Pháp Cú câu 62 (18.7.2021)     Bạn Tăng Thượng  -  Kinh Pháp Cú câu 61  (11.7.2021)  Đường Dài Luân Hồi  - Kinh Pháp Cú câu 60(4.7.2021)    Sen Mọc Giữa Bùn Tanh  - Kinh Pháp Cú câu 58, 59 (27.6.2021)    Hương Thơm Đức Hạnh  -  Kinh Pháp Cú câu 54, 55, 56, 57 (20.6.2021)        Tận Dụng Thân Sinh Tử  -  Kinh Pháp Cú câu 53 (13.6.2021)   Biết - Hiểu - Làm   - Kinh Pháp Cú câu 51, 52 (6.6.2021)    Sống Đẹp Như Hoa  - Kinh Pháp Cú câu 49, 50 (18.5.2021)   Tử Thần Cuốn Trôi  - Kinh Pháp Cú câu 47, 48(9.5.2021)      Thân Như Bọt Nước  - Kinh Pháp Cú câu 46 (2.5.2021)   Người Khéo Hái Hoa - Kinh Pháp Cú câu 44, 45(11.4.2021)      Tâm Hướng Thiện Quý Nhất- Kinh Pháp Cú câu 42, 43 (28.3.2021)      Nơi Về Mãi Mãi  - Kinh Pháp Cú câu 41(21.3.2021)   Gươm Trí Chống Ma  - Kinh Pháp Cú câu 40(14.3.2021)     Tâm Rúng Động - Bất An  - Kinh Pháp Cú câu 38, 39  (7.3.2021)  Hang Sâu Của Tâm  - Kinh Pháp Cú câu 37  (21.2.2021)  Chế Ngự Và Giáo Hóa "TÂM"- Kinh Pháp Cú câu 36 (10.1.2021)   Tâm Bi ̣Động  - Kinh Pháp Cú câu 35  (20.12.2020)     Biết Tâm Để Điều Tâm  - Kinh Pháp Cú câu 33, 34 (13.12.2020)    Lửa Đốt Kiết Sử  - Kinh Pháp Cú câu 31, 32  (6.12.2020)     Ngôi Vị Vua Trời  - Kinh Pháp Cú câu 30 (22.11.2020)  Tinh Cần Và Tỉnh Thức  - Kinh Pháp Cú câu 29 (15.11.2020)   Người Trí Nhìn Đời  - Kinh Pháp Cú câu 28 (8.11.2020)   Hai Cách Sống  - Kinh Pháp Cú câu 26, 27 (1.11.2020) Bảo Trọng Tự Thân  - Kinh Pháp Cú câu 25   (25.10.2020) Tiếng Lành Người Tinh Tấn  - Kinh Pháp Cú câu 24 (18.10.2020)  Niết Bàn Của Bậc Trí - Kinh Pháp Cú câu 23 (11.10.2020)  Người Trí Không Buông Lung - Kinh Pháp Cú câu 22 (4.10.2020)  Không Chểnh Mãng - Kinh Pháp Cú câu 21 (27.9.2020)   Nói Hay Không Bằng Hay Làm - Kinh Pháp Cú câu 19, 20(20.9.2020)      Hai Đời: vui Sầu  - Kinh Pháp Cú câu 15, 18(13.9.2020)   Nhà Dột Ắt Mưa Vào - Kinh Pháp Cú câu 13, 14(23.8.2020)  Biết Chân - Giả  - Kinh Pháp Cú câu 11, 12(16.8.2020)    Người Rời Uế Trược - Kinh Pháp Cú câu 9, 10(26.7.2020)  Hộ Trì & Tiết Độ - Kinh Pháp Cú câu 7, 8(19.7.2020)  Từ Bi Dứt Hận Thù - Kinh Pháp Cú câu 5, 6  (12.7.2020)  Sân Hân - Kinh Pháp Cú câu 3, 4(5.7.2020)   Muôn Sự Do Tâm - Kinh Pháp Cú câu 2(28.6.2020)  Huấn Luyện Tâm - Kinh Pháp Cú câu 1 (21.6.2020)  

bottom of page