top of page

Video Collection: 

Các Ngày Lễ và Tài Liệu


Thầy Thích Pháp Hòa kể chuyện thành lập chùa Tây Trúc ở Kelowna và được nhận giải Bảo Tồn Văn Hoá   (2022)

Thứ Năm ngày 24-2-2022 Thầy đại diện Chùa Tây Trúc nhận giải thưởng “Heritage Award - Bảo Tồn Văn Hoá”. Chùa Tây Trúc được phục hoạt từ ngôi nhà thờ 89 tuổi. Đây là di sản văn hoá của vùng Okanagan, nay chính phủ vùng này trao lại cho cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tái thiết và sinh hoạt. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho đạo tràng Tây Trúc ngày càng phát triển tốt đẹp, làm nơi tâm linh cho Phật tử quanh vùng và người dân địa phương. Chùa Tây Trúc - Kelowna, BC, Canada
Lễ Xuất Gia và Khánh Tuế (2.9.2020)  


  Lễ Cúng Dường Trai Tăng Trong Lễ Mãn Hạ Năm 2020 Đại Lễ Phật Đản 2019 - PL 2563 Tại Tu Viện Trúc Lâm , Canada  


     Lễ Hiệp Kỵ Và Vu Lan PL 2561 Tại Tu Viện Trúc Lâm , Canada   
Lễ Khai Đại Hồng Chung Tại Tu Viện Tây Thiên Westlock , AB ( Aug 10,2017)       
Lễ Sám Hối Và Cung An Chức Sự Khóa Tu XGGD Kỳ 15 Tại Tu Viện Tây Thiên Năm 2017 
Tu Viện Tây Thiên và Thầy. Thích Pháp Hòa trong khóa tu XGGD kỳ 15 năm 2017    
Lễ Sám Hối và Cung An Chức Sự  (Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 14 - 2016)    
Lễ Phật Đản Năm 2640  (2016)  


Hành Hương Đất Phật 4  (2016) 

Hành Hương Đất Phật 3  

Hành Hương Đất Phật 2 

Hành Hương Đất Phật 1 Lễ Đón Giao Thừa Năm 2014 tại Tu Viện Trúc Lâm      
Khánh thành Quan Âm Bảo Đài tại Tu Viện Tây Thiên, Canada - Việt Tiến (9&10.8.2014)  
Tiệc Chay Gây Quỷ Cúng Dường TV Trúc Lâm Tây Thiên        


Buổi Gây Quỷ Xây Dựng Tv. Tây Thiên  - Suối Nguồn Bóng Từ Bi ở Nam California   


 

Thầy Thích Pháp Hòa và tu viện Tây Thiên, Trúc Lâm; Edmonton, Canada(by VietTien)  
Tìm Hiểu về Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên Edmonton, CANADA (by Viet Media) 

bottom of page