top of page

Video Collection: 

Bồ Tát Tại Gia (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)


Bồ Tát Tại Gia 94  (28.9.2019) (Hết)  Bồ Tát Tại Gia 93  (7.9.2019)   Bồ Tát Tại Gia 92   (17.8.2019) Bồ Tát Tại Gia 91  (6.7.2019) Bồ Tát Tại Gia 90  (22.6.2019)  Bồ Tát Tại Gia 89 (15.6.2019)  Bồ Tát Tại Gia 88 (18.5.2019)   Bồ Tát Tại Gia 87 (18.5.2019)Bồ Tát Tại Gia 86 (13.4.2019)Bồ Tát Tại Gia 85 (3.3.2019)   Bồ Tát Tại Gia 84 (16.3.2019)   Bồ Tát Tại Gia 83 (9.3.2019)  Bồ Tát Tại Gia 82 (2.3.2019)   Bồ Tát Tại Gia 81 (23.2.2019)   Bồ Tát Tại Gia 80 (16.2.2019)Bồ Tát Tại Gia 79  (16.2.2019)   Bồ Tát Tại Gia 78 (2.2.2019)    Bồ Tát Tại Gia 77 (26.1.2019)   Bồ Tát Tại Gia 76  (22.12.2018)Bồ Tát Tại Gia 75 (12.8.2018) Bồ Tát Tại Gia 74 (2.12.2018)  Bồ Tát Tại Gia 73 (24.11.2018)  Bồ Tát Tại Gia 72(24.11.2018)   Bồ Tát Tại Gia 71(27.10.2018)   Bồ Tát Tại Gia 70(13.10.2018) Bồ Tát Tại Gia 69(7.10.2018) 


Bồ Tát Tại Gia 68  (6.10.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 67  (11.8.2018) 

Bồ Tát Tại Gia 66  (28.7.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 65  (21.7.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 64  (7.7.2018)  


Bồ Tát Tại Gia 63  (9.6.2018)  Bồ Tát Tại Gia 62 (9.6.2018) 

Bồ Tát Tại Gia 61  (5.5.2018)   

Bồ Tát Tại Gia 60  (5.5.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 59  (1.4.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 58  (31.3.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 57  (30.3.2018)  


Bồ Tát Tại Gia 56 (10.2.2018)    Bồ Tát Tại Gia 55 (3.2.2018)   Bồ Tát Tại Gia 54 (3.2.2018)    Bồ Tát Tại Gia 53 (27.1.2018)   Bồ Tát Tại Gia 52  (13.1.2018) Bồ Tát Tại Gia 51(6.1.2018)   Bồ Tát Tại Gia 50  (6.1.2018)  

Bồ Tát Tại Gia 49 (23.12.2017) 

Bồ Tát Tại Gia 48  (2.12.2017) 


Bồ Tát Tại Gia 47  (2.12.2017) Bồ Tát Tại Gia 46(Sept.10.2017)   Bồ Tát Tại Gia 45 (Sept.2, 2017)  Bồ Tát Tại Gia 44 (July 22, 2017) 

Bồ Tát Tại Gia 43  (July 8, 2017)  


Bồ Tát Tại Gia 42(July 8, 2017)Bồ Tát Tại Gia 41(April 15, 2017)Bồ Tát Tại Gia 40 (Apr.14, 2017)          Bồ Tát Tại Gia 39 (Apr.14, 2017)    Bồ Tát Tại Gia 38 (Apr.14, 2017)    Bồ Tát Tại Gia 37(Apr.1, 2017)Bồ Tát Tại Gia 36(Mar.18, 2017) 

Bồ Tát Tại Gia 35 (Mar.11, 2017)  

Bồ Tát Tại Gia 34  (Mar.11, 2017) 


Bồ Tát Tại Gia 33(Feb.25, 2017)  Bồ Tát Tại Gia 32 ( Feb 11, 2017 )  


     


Bồ Tát Tại Gia 31( Jan 21, 2017 )       Bồ Tát Tại Gia 30 ( Dec 17, 2016 )      


   


Bồ Tát Tại Gia 29 ( Dec 10 , 2016 )   Bồ Tát Tại Gia 28 (Dec. 3, 2016)          Bồ Tát Tại Gia 27 (Dec. 3, 2016)          Bồ Tát Tại Gia 26(Oct. 29, 2016)           Bồ Tát Tại Gia 25(Oct 15, 2016)      


         


Bồ Tát Tại Gia 24(Oct 8, 2016)          Bồ Tát Tại Gia 23 (Oct 8, 2016)    Bồ Tát Tại Gia 22 (Sept 24, 2016)        Bồ Tát Tại Gia 21 (Sept. 10, 2016)               Bồ Tát Tại Gia 20(July 23, 2016)           Bồ Tát Tại Gia 19 (July 16, 2016)Bồ Tát Tại Gia 18 (July 9, 2016)  Bồ Tát Tại Gia 17 (July 9, 2016)Bồ Tát Tại Gia 16 (July 2, 2016)


           


Bồ Tát Tại Gia 15  (June 25, 2016)Bồ Tát Tại Gia 14(June 11, 2016)           Bồ Tát Tại Gia 13(Apr.16, 2016)         Bồ Tát Tại Gia 12(Apr.16, 2016)  Bồ Tát Tại Gia 11(Mar.26, 2016)       Bồ Tát Tại Gia 10 ( Mar 25, 2016 )          Bồ Tát Tại Gia 9( Mar 25, 2016 )           Bồ Tát Tại Gia 8( Mar 12, 2016 )  


           


Bồ Tát Tại Gia 7( Mar 12, 2016 )Bồ Tát Tại Gia 6( Feb 27, 2016 )      Bồ Tát Tại Gia 5 (Feb 20, 2016)         Bồ Tát Tại Gia 4(Feb.6, 2016)            Bồ Tát Tại Gia 3 (Jan.30, 2016)      Bồ Tát Tại Gia 2 (Tv.Trúc Lâm, Jan.23, 2016) 


   


Bồ Tát Tại Gia 1  (Tv.Trúc Lâm, Jan.23, 2016)            

bottom of page