top of page

Video Collection: 

2018 (1)


Khai Thị Ngay Bây Giờ (vấn đáp) NLTT 24-6-2018        



Thâm Hiểu Chúng Sinh 1 (Như Lai Thiền Tự 24-6-2018) 


Thâm Hiểu Chúng Sanh 2    



Hiểu Sâu Thương Lớn (vấn Đáp) TĐ. Mây Từ, Santa Ana, ngày 23.6.2018   



Hiểu Sâu Thương Lớn (TĐ. Mây Từ, Santa Ana, ngày 23.6.2018)  



Lợi Ích Tu Học 1 (MTND 22-6-2018)     


Lợi Ích Tu Học 2(MTND 23-6-2018)           



Vững Chãi Thảnh Thơi (MTND 22-6-2018)     



Mỗi Ngày Phật Đản Sinh  (Chùa Tâm Quang, Wayland, MI)   



Phương Tiện Trên Đường Tu(chùa Tâm Quang 16-6-2018)   



Mưa Pháp Thấm Đất Tâm (Tv.TrucLam,10-6-2018)      


 


Chỉ Nhớ Một Chữ Như(Tv. Từ Vân, Morrion, CO 3-6-2018)



Cầu Phước (chùa Phổ Đức Calgary, AB 29-5-2018)    



Làm Sạch Trong Ngoài (chùa Phổ Đức Calgary, AB 29-5-2018)  



Thường Tùy Phật Học (Ballroom, Atlanta, GA 20-5-2018) 



Trú Nơi Trong Mát(chùa Hải Đức Regina, 13-5-2018) 



Tưởng Niệm 2 Người Mẹ(chùa Hải Đức, Regina 13-5-2018)  



Hạnh Phúc Được Làm Người(chùa Giác Lâm, St.Clouds, MN 12-5-2018)   



Ai An Tâm Cho Mình?(vấn đáp)Chùa Văn  Thù (Riverside, CA 29-4-2018)    



Phương Tiện và Thủ Hộ(Chùa Văn Thù, Riverside, CA 29-4-2018)     



Hướng Tâm & Chú Tâm(TT Hiền Như Elmonte, CA 28-4-2018)  



Ai Cũng Có Công  (Tư Gia Phật Tử Nhật Y, 28.4.2018)  



Trong Đời Có Đạo (vấn đáp)chùa Từ Quang, Garland, TX 8-4-2018  



Kiến Tánh  Chuyên Tu(vấn đáp)Tv. Huyền Quang 8-4-2018   



Thanh Lọc Thấy Biết (Tv. Huyền Quang, 7-4-2018)       



Pháp Hoa Bảy Dụ  (Tv. Huyền Quang 6-4-2018)   



Chẳng Hy Cầu, Tham Luyến(tv. Trúc Lâm 1-4-2018)  



Giữ Vững Đạo Tâm(chùa Đạo Tâm, New Braunfels, TX 25-3-2918)    



Tô Đẹp Cuộc Đời (chùa Liên Hoa, Houston, TX 24-3-2018)   



An Trú Vững Chãi(Tx. Ngọc An, Houston, TX 24-3-2018)   



Thánh Tăng Tài Lộc(Trúc Lâm 3-3-2018)   



Bốn Thần Túc(chùa Hải Đức, Regina 26-2-2018)   



Con Chó Trong Kinh và Đời Thường(chùa Hải Đức 25-2-2018)   



Rằm Tháng Giêng Trong Phật Giáo (chùa Hải Đức 24.2.2018)    



Biết Mà Vẫn Phạm (tư gia Phật tử Tuệ Quân, Feb.18, 2018)   



Biết Vô Thường để Sống Thường (Tv.Trúc Lâm, Feb.11, 2018)  



Gương Đẹp (Tv. Trúc Lâm, Feb. 4, 2018)    



10 Hành Pháp(Chùa Hải  Đức, Regina 21-1-2018)   



Thành Đạo  (chùa Hải Đức 21-1-2108)   



Tham và Dục(vấn đáp)Chùa Hải Hội, Winnipeg 20-1-2018   



Người Không Thối Đọa(chùa Hải Hội, Winnipeg 20-1-2018)  



Nuôi Hạt Giống Lành(Chùa Hải Hội, Winnipeg 19-1-2018)   



Ăn Để Sống (Tv.Trúc Lâm,7-1-2018)



bottom of page