top of page

Video Collection: 

2017 (2)


Kiểm Điểm Cuối Năm (Tv.Trúc Lâm, Dec.31, 2017)  Vua - Sám Hối (Tv.Tây Thiên, Dec. 30, 2017)2 Quên - 3 Nhớ (NV. Quan Âm, Daivie, FL 18-12-2017)  Người Leo Núi(Đại Học Florida, Jacksonville, FL 16-12-2017)      Xây Dựng và Gìn Giữ(Houston, TX 10-12-2017)       Cái Gì Cũng Tội ! (Tư Gia PT Diệu Cẩm 7 Dec. 2017)


  


Hạnh Giải Tương Ưng (chùa Vạn Hạnh Victoria,BC. Dec.4, 2017) Rằm Hạ Nguyên (Tv. Trúc Lâm, 3/12/2017)   Tu Giải Thoát(vấn đáp)chùa Giác Nguyên, NJ 26.11.2017   Sống "Hơn" Chân Thật(chùa Thập Phương, Bronx NY 26.11.2017)  Tự Vấn  (chùa Phổ Minh, Windsor, ON, 18.11.2017)     Pháp Đạo - Đạo Pháp (Chùa Tâm Quang, MI 13.11.2017)    Phổ Môn Thị Hiện (chùa Liên Hoa Vạn Phật, New Orleans, 10-11-2017)  Nhìn Nghe Viên Mãn (Tv.TrucLam, Nov.5, 2017)  Sức Mạnh Quán Tự Tại (chùa Đông Hưng, ngày 29.10.2017)   Thù Thắng Của Ba La Mật(chùa Đông Hưng, Virinia Beach, VA 28-10-2017)   Định Hướng Cuộc Đời(Nhà Hàng Thần Tài, Austin, TX 25-10-2017)  Sự Tương Tức Của Bồ Tát (vấn đáp)  Tv. Huyền Quang, Royse City, TX  21-10-2017     Sáu Thù Thắng(Tv. Huyền Quang, Royse City, TX  21-10-2017)    Lục Độ - Thần Thông 1(Tv. Huyền Quang Royse City, TX 20-10-2017)    


Lục Độ - Thần Thông 2 Người Sống Có Ý Thức(Oakland, CA 18-10-2017)    Bốn Loại Ngã Chấp(Tx Minh Quang, 17-10-2017)   "ĐỪNG" để có hạnh phúc (Oct.17.2017 High Quality Machine ) Nữ Đi Chùa nhiều hơn Nam(vấn đáp) (chùa Khải Tường, West Valley, UT, 15-10-2017) Khải Tường  (chùa Khải Tường, West Valley, UT, 15-10-2017)  Sống Yên Tịnh Hết Sầu 1 (chùa Khải Tường, West Valley, UT , 14-10-2017)    


Sống Yên Tịnh Hết Sầu 2  (chùa Khải Tường, West Valley, UT , 14-10-2017)  Điều Phật Không Sợ  (tv. Trúc Lâm 8.10.2017)   Người Tu Như Ánh Trăng(chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio ngày 2-10-2017)       Tĩnh Lặng Chiếu Soi (vấn đáp)chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohiio 1-10-2017)   Oai Thần Phật Pháp (chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio 1-10-2017)   Thành Tựu Cho Mình và Người 1(Chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio, 30-9-2017)   


Thành Tựu Cho Mình và Người 2(Chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio, 30-9-2017)   Làm Mới 1(Memorial Hall, 24-9-2017)   


Làm Mới 2  (Vấn Đáp) Memorial Hall, 24-9-2017  Khéo Xử Với Chướng Duyên  (Vấn đáp) chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017   Người Có Ba Mắt 1 (chùa Linh Quang, Abington, MA 23-9-2017)        


Người Có Ba Mắt 2 (chùa Linh Quang, Abington, MA 23-9-2017)  Bồ Tát Vượt Khó (chùa Hải Đức, Regina 17-9-2017)  Phật Dạy Báo Hiếu(chùa Hải Đức, Regina 17-9-2017) Sống Với Thực Tại (chùa Hải Đức, Regina  15-9-2017)   Xá Tội Vong Nhân (Chùa Phổ Minh, Windsor 10-9-2017)     Thể Hiện Tình Thương (Tv. Trúc Lâm 3.-9-2017)     Lớn - Khôn (nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Toronto, 1-9-2017)  Báo Hiếu Cứu Khổ (Tv.TrucLam, Aug.27, 2017)     Báo Hiếu Vu Lan (chùa Giác Lâm 26-8-2017)  Có Tu Mới An  (vấn đáp)tịnh thất Tiếng Nói Từ Trái Tim 19-8-2017       Oán Kết  (chùa Giác Sơn 18-8-2017)                Cùng Nhau Chuyển Hóa(Tv. Tây Thiên 5-8-2017)Ước và Nguyện(Tv.Tây Thiên, Aug 2, 2017)    Nuôi Dưỡng Niệm Lành (Tv.TrucLam, July 23, 2017)Tượng Phật Nào Thờ Tốt?(vấn đáp) (Vancouver 15-7-2017)    Tịnh Lắng Ba Nghiệp(Vancouver 15-7-2017)      Mùng Một và Ngày Rằm(vấn đáp) Liên Hoa Đạo Tràng, Jessheim, Na-uy 2-7-2017       Các Pháp Là Phật Pháp(Liên Hoa Đạo Tràng, Jessheim, Na-uy 2-7-2017)      Cảm Ứng (vấn đáp)chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017   Sự - Lý Viên Dung(vấn đáp)  chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017     Tam Bảo Trong Đời Thường(chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017)    

bottom of page