top of page

Video Collection: 

2006 , 2007, 2008


Ý Nghĩa Lễ Phật, Ý Nghĩa Quy Y (31.8.2008)   Bích câu Kỳ Ngộ (31.8.2008)    Ý Nghĩa Hành Hương 1 (15.6.2008)   


Ý Nghĩa Hành Hương 2  Tu Thân và Tu Tâm 1 (7.6.2008)   


Tu Thân và Tu Tâm 2 (Pháp đàm) 7.6.2008       Năm Sắc Hào Quang (chùa Hải Đức, 25.5.2008)  Người Nhảy Khỏi Nước  (25.5.2008)   Tiếng Hát Từ Trái Tim  (24.5.2008)   Ý Nghĩa Thờ Phật  (18.5.2008)    Đền Ơn Phật  (3.5.2008)    Sen Nở Ban Mai 1(chú giải công phu sáng)  26.4.2008   


Sen Nở Ban Mai 2(chú giải công phu sáng)  26.4.2008   


Sen Nở Ban Mai 3  (chú giải công phu sáng)  31.5.2008    Vui Khổ Do Đâu?  (12.4.2008)    Đến Đi Thong Dong  (2.3.2008)    Chú Chuột Trong Kinh Phật, Cầu Vừa Đủ Xài, Người Nhảy Khỏi Nước (23.2.2008)  Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm  (20.1.2008)    Nhận Diện và Chuyển Hóa Sợ Hải  (13.1.2008)    Đẹp Xấu - Giàu Nghèo(16.12.2007)    Ma Chướng  (1.12.2007) Lợi Ích của Nghe Pháp  (25.11.2007)  Ma Khảo 1  (13.10.2007) 


Ma Khảo 2  (24.11.2007)   Những Món Quà Quý Giá  (7.10.2007)    Còn Một Chút Để Thương  (30.9.2007)   Những Gì Là Tối Thượng ? (chùa Thiên Ân, 9.9.2007)   Uống Nước Nhớ Nguồn (19.8.2007)   Hương Vị Cuộc Đời 1  (3.8.2007)   


Hương Vị Cuộc Đời 2  (4.8.2007)   Phương Tiện  (29.7.2007) Tưới Hoa (2.9.2007)    Nối Lại Tình Xưa 1  (Bài Sám Nguyện)  9.6.2007   


Nối Lại Tình Xưa 2  (Bài Sám Nguyện)  9.6.2007   


Nối Lại Tình Xưa 3  (Bài Sám Nguyện) 10.6.2007   Tình Không Biên Giới  (3.6.2007)    Pháp Hạnh Tinh Tấn   (13.5.2007)   Thương và Ghét   (15.4.2007)   Năm Hợi nói chuyện Họ Trư  (4.3.2007)   Theo Dấu Đường Tăng  Tình Không Chết Theo Mùa Đông  (25.2.2007)Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 1  (23.2.2007)       


Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 2   Ông Táo Về Trời  (11.2.2007)     Qua Cơn Mê 1  (Sám Quy Mạng)  20.1.2007   


Qua Cơn Mê 2  (Sám Quy Mạng)  27.1.2007   


Qua Cơn Mê 3  (Sám Quy Mạng)   3.2.2007    


Qua Cơn Mê 4  (hết)  Sám Quy Mạng  (3.2.2007)   
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt   (28.1.2007)     Thuyền Ra Biển Khổ 1  (Ý Nghĩa Cúng Mông Sơn Thí Thực)   9.12.2006     


Thuyền Ra Biển Khổ 2  (Ý Nghĩa Cúng Mộng Sơn Thí Thực)  16.12.2006  


Thuyền Ra Biển Khổ 3  (hết) Ý Nghĩa cúng Mông Sơn Thí Thực  (6.1.2007)   Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn  (16.9.2006)    Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng  (27.8.2006)   Ba Điều Giá Trị, Công Đức và Phước Đức (12&13.8.2006)  Tâm Sự Với Người Xuất Gia  (23.5.2006)   Thế Nào Là Công Quả?   (21.5.2006)    Phát Tâm Bồ Đề 1   (15.4.2006)   


Phát Tâm Bồ Đề 2 (16.4.2006)    


Phát Tâm Bồ Đề 3  (hết)   (28.5.2006)     Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 1  (1.4.2006)   


Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 2  (1.4.2006)   


Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 3  (29.4.2006)  


Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 4  (27.5.2006) 


Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 5   (10.6.2006) 


Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 6(hết)   19.8 2006    Mười Lần Trót Lỡ 1  (20.3.2006)   


Mười Lần Trót Lỡ 2  (hết)  (28.3.2003)Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống  (26.2.2006)    

bottom of page