top of page

TÂM THƯ XÂY DỰNG QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI

Edmonton, ngày 01 tháng 2 năm 2012


Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát


Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni

Kính thưa quí thiện tín Nam, Nữ

Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời

Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi

Không đâu cầu thỉnh mà không ứng

Biển khổ thuyền dong cứu độ người.


Thật vậy, đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của bậc đại sĩ cứu khổ ban vui.  Một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng Đại Bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, và tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài và gọi Ngài một cách thân thiện, gần gủi bằng hai tiếng “Mẹ Hiền”.


Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada. Dự án về các tôn tượng như sau:

  • 1 bảo tượng Quán Âm ba thân tượng trưng Bi Trí Dũng bằng đồng cao 9.1m, 8 vị Thần Kim Cang đở chân tượng bằng đá trắng cao 1.850m. Tổng thể toàn tượng là 10.950m.

  • 12 tôn tượng Hạnh Nguyện Quán Âm bằng đá trắng, mỗi tượng cao 2.8m,

  • 1 tôn tượng Tứ Diện Quán Âm ngồi (4 mặt) bằng đá trắng sẽ an trí nơi hồ sen cao 3m

  • 1 bàn hương án và đỉnh hương bằng đá xanh cao 2m.


Thời gian thực hiện công trình hơn một năm với kinh phí $800,000.00 (tám trăm ngàn Mỹ kim). Chúng con/ chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm và khuyến thỉnh chư thiện nam tín nữ phát tâm trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành như ý nguyện.


Mọi sự phát tâm cúng dường (chi phiếu) xin đề: Tu Vien Truc Lam và gửi về địa chỉ ghi trên, hoặc liên lạc về Tu Viện số điện thoại (780) 471-1093, email: info@truclam.ca


Ngưỡng nguyện đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi khiến cho tất cả chúng ta tứ đại thường hòa, chướng duyên tan biến, tâm nguyện Phật sự này sớm được viên thành.


Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.


Sen búp kính bạch,

TK. Thích Pháp Hòa, Trụ trìGhi chú:Quý vị ở Canada, Hoa Kỳ có thể gửi bằng personal cheque hoặc chuyển thẳng vào account Tu Viện. Các quốc gia khác có thể chuyển thẳng vào account của Tu Viện, sau khi chuyển xong xin email hoặc liên lạc về Tu Viện cho biết danh tánh để Tu Viện kịp thời ghi nhận. Đây là chi tiết tài khoản.Edmonton Buddhist Research Institute

Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa)

11328 – 97 Street

Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA

(780) 471-1093


Alberta  Treasurer Branch  Financial (ATB Financial)

Edmonton City Centre

D 127 10200 -102 Ave.

Edmonton, AB T5J 4B7

(780) 422-2897


Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Gia Kim)

Account #  0765 912 03762-24

Swift no.: ATBRCA 6E XXX


Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Mỹ Kim)

Account #  0765 912 03762-70

Swift no.: ATBRCA 6E XXX


Mẹ hiền Quan Thế Âm

Trụ Vũ

Mẹ về trên khắp thế gian

Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu

Mẹ về trong tiếng thư cưu

Mẹ về trong bóng tỳ khưu mẹ về

Mẹ ơi trong ánh sao khuê

Trong hương hoa bưởi ,trong đề thơ mây

Ngọt ngào mẹ đã về đây

Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ

Nụ cười mẹ, nụ cười thơ

Bàn tay mẹ, một đường tơ vô cùng

Con nghe trong ý tơ rung

Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi

Mẹ về ánh ánh lưu ly

Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên

Bao nhiêu là dịu là hiền

Trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày

Mẹ về, ấm áp lắm thay

Sữa kia với lại bình này cho con

Chở tam thiên một bình tròn

Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy

Mẹ về đây, mẹ về đây

Từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ

Mẹ về đồng thể giấc mơ

Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao

Mẹ ơi, con nói thế nào

Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời

Nụ cười mẹ nở trên môi

Vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu

Ru con êm giấc mộng đầu

Nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn

Lời ru mẹ vượt không gian

Tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng

Chiếc thuyền Mẹ chở bao la

Chở con, chở cả thiên hà chúng con

“Chiều chiều ngọn gió nam non”

Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn

Mẹ ơi, sao dáng mẹ buồn

Mẹ ơi, sao dáng mẹ nguồn biển khơi

Mẹ nghe, nghe hết mọi lời

Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian

Chao ơi sức mạnh điêu tàn

Chao ơi sức nặng ba ngàn đại thiên

Của đau, của hận, của phiền

Của hư, của vọng, của miền trầm luân

Mẹ đều nghe hết – Quán Âm

Hỏi sao dáng mẹ không bâng khuâng chiều

Mẹ ơi trời đất bao nhiêu

Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời

Đêm nay rằm lại về ngôi

Cho con thơ nở nụ cười sáng trăng

Từ vô thủy đến vô chung

Nhịp tao nôi, Mẹ nhịp trùng trùng dương

Nét môi mẹ vẽ thiên đường

Tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà

140 lượt xem

Kommentare


bottom of page