top of page

Blog Cư Sĩ

Pháp Xá - Hoàng hôn mùa thu.

Phần blog này của truclam.ca được các cư sĩ thuần thành trong cộng đồng cư sĩ viết và đóng góp.

Hãy đọc về những câu chuyện và kinh nghiệm của các vị cư sĩ trong khi cùng nhau suy ngẫm với sự hiểu biết sâu sắc.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: 

Phần blog này của truclam.ca được cộng đồng cư sĩ viết và vận hành. Mặc dù đã được kiểm duyệt nhưng các Chư Tăng Ni của Tu Viện không xác nhận quan điểm, kinh nghiệm và thông tin được chia sẻ trên blog này là quan điểm của Viện Nghiên cứu Phật giáo Edmonton và Trung tâm Thiền Westlock.

bottom of page