top of page

Tu Viện Trúc Lâm & Tây Thiên Canada 

​Viện Phật Học Edmonton

© Copyright

​Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên

Mục Đích của Tu Viện Trúc Lâm và Tây Thiên là tạo ra một môi trường mà trong đó tất cả các thành viên, bất kể dân tộc hay văn hóa đều có thể phát triển một ý thức cá nhân về trách nhiệm, xây dựng một gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc, đồng thời đóng góp vào sự thịnh vượng của xã hội thông qua việc học hỏi và thực hành Con Đường của sự Từ Bi và Hiểu Biết.

Hình ảnh Tăng đoàn tại Tu Viện Tây Thiên
Ghi danh để nhận thông báo của Tu Viện bằng Email

Cảm ơn đã ghi danh!

bottom of page