top of page

Video Collection: 

2015


Bất Thoái Cõi Tịnh Độ(tv.Trúc Lâm, Dec.27, 2015)Duyên Khởi Lương Hoàng Sám(Trúc Lâm, Dec.26, 2015)               Trói Buộc Tâm Ý(Tv.Trúc Lâm, Dec.19, 2015)  Sức Hấp Dẫn(Charlotte NC, Dec.13, 2015)         Nghịch Cảnh Là Duyên Tu(vấn đáp) Charlotte NC, Dec.13, 2015        Thật Trí - Quyền Thừa(vấn đáp)chùa Phước Hải, Dec.12, 2015    


            


Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia(vấn đáp) Chùa Phước Hải, Dec.12,2015            Biển Phước Chứa Vô Cùng(chùa Phước Hải, Dec.12, 2015)  


          


Nền Tảng Hạnh Phúc(chùa Hải Đức, Dec.6, 2015)            Công Đức Bát Quan Trai(Trúc Lâm, Nov.28, 2015)                   Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)    


  


Viên Ngọc Pháp Hoa 1(chùa Pháp Hoa Adelaide Úc Châu, Nov.18, 2015)            


 Viên Ngọc Pháp Hoa 2(vấn đáp)          Phật Đức Viên Mãn(tv.Phật Đà Brisbane,Nov.15, 2015)Ánh Sáng An Tường(tv.Tường Quang Brisbane, Nov.15, 2015)            Tiếng Hay Hình Đẹp (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.15, 2015)


 


Mưa Thấm Đất Tâm  (chùa Linh Sơn, Brisbane, Nov.14,2015)    


           


Cần Gieo Duyên(vấn đáp) chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015        


         


Nghiệp Duyên Của Phật(chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2016)


 


Người Nào Nghiệp Nấy(Nov.12, 2015)          Đặc Điểm của Đạo Phật  (Hellenic Macedonian Centre, Perth, Nov.11, 2015)           


           


Cơ Duyên Phật Pháp(tư gia pt. Phước Huệ Wollongong,Nov.10, 2015)          Tu Để Làm Gì ?(NPĐ Phương Tịnh Sydney, Nov.9, 2015)    Thiền Tịnh Về Đâu ? (vấn đáp)  Sydney, Nov.8, 2015  


                             


Xứng Đôi(Hall Bonnyrigg Sydney, Nov.8, 2015)


      


Bồi Dưỡng Thân Tâm 1(Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7, 2015)        


Bồi Dưỡng Thân Tâm 2 (vấn đáp) Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7,2015   Xâu Chuổi và Niệm Phật (vấn đáp) Ukanian Hall, Melbourne, Nov.6, 2015Hoa Nghiêm(chùa Hoa Nghiêm,Springvale,Nov.4, 2015)Hoằng Pháp Lợi Sanh(chùa Hoằng Pháp, Melbourne, Nov.3, 2015)Giúp Người Theo Khả Năng(Vấn Đáp) Happy Reception,Melbourne, Nov.2, 2015      Ánh Sáng Mặt Trời (Happy Reception Melbourne, Nov.1, 2015)


          


Quang Minh Viên Mãn(chùa Quang Minh, Melbourne,Oct.31, 2015)  


       


Thăng Tiến Đường Tu(Trúc Lâm, Oct.24, 2015)               Điềm Tỉnh (Orlando, Oct.18, 2015)    


         


Bốn Thứ Che Tâm(Tv.Thanh An, Oct.18, 2015)


        


Thanh An(tv.Thanh An, Oct.17, 2015)              Ba Cánh Cửa Giải Thoát 1(Huyền Quang, Oct.10, 2015)            

Ba Cánh Cửa Giải Thoát 2 (Huyền Quang, Oct.10, 2015)           


Đâu Cũng Là Phật Sự 1(Huyền Quang, Oct.9,2015)

Đâu Cũng Là Phật Sự 2 (Huyền Quang,Oct.10, 2015)                  


Thất Tình Lục Dục 1(Walnut Mall Garland, Oct.8, 2015)     


Thất Tình Lục Dục 2(Walnut Mall Garland, Oct.8, 2015)Tranh Cải Để Được Gì? 1 (Trúc Lâm, Oct.3, 2015)                     

Tranh Cải Để Được Gì? 2 (Trúc Lâm, Oct.4, 2015)               


Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân(vấn đáp)Hương Vân Am, Sep.27, 2015          Tu Nhà - Tu Chợ - Tu Chùa(Hương Vân Am, Sep.27, 2015)               Trăng Trong Kinh - Thơ (chùa Trừng Thủy, Sep.26, 2015)                  Ai Cũng Có Thể Bố Thí(Trúc Lâm, Sep.20, 2015)                    Sợ Ma (vấn đáp) tư gia Tuệ Khâm, Sep.17, 2015                  Chữ Tâm - Chữ Tài(vấn đáp) Tv.Minh Đăng Quang, Sep.16, 2015)                Chân Tâm - Vọng Tâm(vấn đáp) Tv. MĐQ, Sep.16, 2015)                 Tạp Thoại(chùa Linh Quang, Sep.15, 2015)          Tỉnh và Mê(chùa Phật Bảo, Sep.15, 2015)                Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm(chùa Bồ Đề, Sep.15, 2015)                  Bốn Hạng Người Nghe Pháp(TV. Minh Đăng Quang, Sep.14, 2015)              Hộ Pháp Hộ Trì(chùa Thập Phương NY, Sep.13, 2015)    


     


Vững Chãi Như Núi Xanh (Boston, Sep.12, 2015)                     


 


Chùa Phước Huệ (chùa Phớc Huệ Denver, Aug.23, 2015)   


      


Vu Lan Thắng Hội(tv. Từ Vân, Aug.23, 2015)             Ý Nghĩa Nhất Tâm(tv.Từ Vân,Aug.22, 2015)           


            


7 Tâm Lý Bố Thí(TV.Từ Vân, Colorado, Aug.21, 2015)  


           


Tâm - Ấn - Vật(chùa Hải Đức, Aug.16, 2015)                       


 


Vết Sẹo - Mẹ Điên(chùa Giác Lâm, Aug.15, 2015)  Ruộng Phước Nhiệm Mầu 1(Tv.Tây Thiên, Aug.4, 2015)    

Ruộng Phước Nhiệm Mầu 2 (Tv.Tây Thiên, Aug.4, 2015)   


Đất Lành Gieo Hạt Tốt 1(tv.Tây Thiên, Aug.2, 2015)  

Đất Lành Gieo Hạt Tốt 2 (tv. Tây Thiên, Aug.2, 2015)          


Tiếng Chuông Tỉnh Thức(Tv.Trúc Lâm, July 26, 2015)                    Quy Nguyện Tam Bảo(Tv.Trúc Lâm, July 19, 2015)                       Tổn Thất của Người Đời(July 18, 2015)                     Con Cái(hội trường Yerba, July 17, 2015)  


             


Pháp Hạnh Sám Hối(hội trường Yerba, July 17, 2015)                        Tịnh Thất Hòa Bình(Tịnh Thất Hòa Bình, July 16, 2015)                Tấm Lòng Cho Nhau(tư gia Tuệ Hoằng, July 15, 2015)Nhất Tâm Sám Hối(tư gia Hạnh Phát, July 14, 2015)Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận(chùa Huệ Quang, July4, 2015)                     An Trú Trong Hiện Tại (vấn đáp) TD Mây Từ, July 4, 2015                    Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu(TD Mây Từ, July 4, 2015)Niệm Chết(chùa Phật Tổ, July 3, 2015)                       Huân Tu(Vấn Đáp) (TĐ Mây Từ, July 3, 2015)                Chế Ngự Buông Lung(TĐ Mây Từ, July 3, 2015)                      Trí Sanh - Nạn Giảm(tịnh thất Hiền Như, July 2, 2015)                                     Tôn Kính Pháp Bảo(tịnh thất Hiền Như, July 2, 2015)                        Lưỡi Kiếm Văn Thù(chùa Văn Thù, July 1, 2015)                      Người Khó Ước Lượng(Đt. Vô Lượng Quang, June 20, 2015)                 Mưa Thấm Đất Tâm(ĐT. Vô Lượng Quang, June 20, 2015)                            Thính Pháp Văn Kinh(Đạo tràng Vô Lượng Quang, June 19, 2015)                Sống Đời Cần Thực Hiện (Chùa Lâm Ty Ni, June 18, 2015)                     Pháp Hạnh Của Phật (Chùa Lâm Tỳ Ni, June 18, 2015)                        Sự Kiện Đời Người(tư gia Tuệ Quân, June 14, 2015)                     Biết Lo Xa(TrúcLâm, June 14, 2015)               Sợ Để Tu(tư gia Nguyên Thúy, June 8, 2015)             Bậc Phước Điền  (chùa Phổ Minh, June 7, 2015)                  Giấc Ngủ An Lành(chùa Phổ Minh, June 5, 2015)                 Mồi Đèn Tiếp Lửa(chùa Hải Đức, May 24,2015)              Trí Lực Của Như Lai 1(chùa Hải Đức, May 23, 2015)             

Trí Lực Của Như Lai 2 (May 24, 2015)              


Thần Tài Thổ Địa(Chủng Viện Hartford May 18, 2015)                  Dâng Hoa Cúng Phật(chùa Tường Vân, May 17, 2015)             Hạnh Phúc của Người Phật Tử(chùa GiácLâm, May 16, 2015)            Cội Phước(TrúcLâm, May 10, 2015)             Tu Là Sự Chế Tác (vấn Đáp) TrúcLâm, Apr.26, 2015 


       


Hạnh Bất Khinh 1(chùa Pháp Hoa, Apr.21, 2015)             


Hạnh Bất Khinh 2(chùa PhápHoa, Apr.21, 2015)          Truyền Tâm Ấn(vấn đáp) HuyềnQuang, Apr.19, 2015          Pháp Môn Không Hai 1(HuyềnQuang, Apr.17, 2015)             


Pháp Môn Không Hai 2                 Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên(Walnut Mall, Apr.16, 2015)           Tu Gieo Duyên(HuyềnQuang, Apr.16, 2015)                      Ý Nghĩa Cúng Dường Trai Tăng(TrúcLâm, Apr.12, 2015)              Muốn Tu Phải Học(TrúcLâm, Apr.5, 2015)            Sanh Tử Tương Tức(Tây Thiên, Apr.3, 2015)             Tùy Nghiệp Thọ Sanh(TrúcLâm, Mar.28, 2015)              Sen Phóng Hào Quang(tưgia Diệu Cẩm, Mar.23, 2015)                 Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 1(Vancouver, Mar.22, 2015)


Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 2                       Phẩm Chất Người Cận Sự 1(Viên Thông, Mar.21, 2015)         


Phẩm Chất Người Cận Sự 2 Đền Ơn Tín Thí(chùa Hải Đức, Mar.8, 2015)           Mùa Xuân Di Lặc(chùa Hải Đức, Mar.8, 2015)               Con Đường Tỏa Sáng(chùa Linh Sơn, Mar.6, 2015)       Chuyện Năm Mùi(Trúc Lâm, Feb.22, 2015)       Đưa Cũ Đón Mới(TrucLam, Feb.15, 2015)    


  


Đừng Để Bếp Nguội Lạnh(TrucLam, Feb.8, 2015)                 Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 1(chùa Hải Đức,Jan.24, 2015)      

Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 2 (chùa Hải Đức,Jan.24, 2015)        

Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 3 (chùa Hải Đức,Jan.24, 2015)             


Ổn Định Đời Sống(Trúc Lâm, Jan.11, 2015)           


        


Chí Nguyện Siêu Việt 1 - 22(Kinh Đại Bảo Tích - Phát Thắng Chí Nguyện)  


bottom of page