Tu Viện Tây Thiên

Tu Viện Tây Thiên tọa lạc tại quận Westlock cách Edmonton 60 km. Đây là tâm nguyện từ bấy lâu nay của qúy Thầy, muốn kiến tạo một nơi yên tịnh hầu làm nơi tịnh tu cho chư Tăng, Ni và quí Phật tử. Hiện nay Tu Viện đang tu sửa chánh điện và phòng ốc hy vọng sẽ kịp cho các khoá tu muà hè năm nay. Rất mong quí Phật tử, đồng hương xa gần đồng cảm tâm niệm hoằng pháp lợi sinh của quí Thầy góp lời cầu nguyện cũng như hộ trợ cho công trình sớm được hoàn thành tốt đẹp. Mọi sự cúng dừơng xây dựng xin đề: Tu Viện Trúc Lâm và gửi về điạ chỉ tu viện với ghi chú: “xây dựng TV. Tây Thiên”. Xin cảm niệm công đức của quí Phật tử và đồng hương xa gần.